top of page

群馬中小企業同友会2023年-新人社員研修会1第一日目Hội thảo tập huấn cho nhân viên mới năm 2023 -Ngày thứ nhất

更新日:5月6日【第一日目:社会人としての自覚を持とう】

研修会の目的の内容:

・研修の流れ 資料の確認、連絡事項

・自己紹介できるアイスブレイク (10分)

・研修の目的、ルール説明

・役割決め。各役割の説明をしてから選出してもらう。(3日分)・G討論の目的とやり方を説明」

・働きがいと成長 「目的と目標」

・先ほどの講義を参考に3日間の目的と目標を立てる (模造紙に書いて午後G発表有り)

・午前中に決めた各グループの目的と目標を発表する・社会人とは?

・マナー研修

・気づいた事、感じた事、午前中に決めた目的や目標を意識して過ごせたかなどを話し合う

Quy trình đào tạo:

・Xác nhận tài liệu, mục liên lạc.

・Giới thiệu bản thân (10 phút)

・Gải thích mục đích đào tạo,nội quy

・Quyết định vai trò cho từng thành viên. Giải thích từng vai trò trước khi chọn. (Trong 3 ngày)

・ Giải thích mục đích và phương pháp của cuộc thảo luận nhóm

・Giá trị trong công việc và sự trưởng thành 「Mục đích và mục tiêu」

・Tham khảo bài giảng trước đó rồi đặt mục tiêu và mục đích trong 3 ngày tới (viết vào giấy và thuyết trình vào buổi chiều)

・Thông báo mục đích và mục tiêu của từng nhóm đã được quyết định vào buổi sáng

・Người đi làm là gì?

・Đào tạo cách ứng xử

・Thảo luận về những gì bạn nhận thấy, cảm nhận và liệu bạn có thể hoàn thành các mục tiêu và mục đích bạn đặt ra vào buối sáng hay không
閲覧数:7回0件のコメント
bottom of page