top of page

2022年7月11日(月).12日(火)に新入社員フォロー研修会はビエント高崎で行われました。

更新日:2022年7月18日

社・入職してからこれまでの社会人としての基本スキルを振り返り、できていること、できていないことを明確にし、明日以降、どのように成長していくかを考える研修です。

Vào ngày 11 và ngày 12 tháng 7 năm 2022 , hội thảo theo dõi nhân viên mới đã được tổ chức tại Viento Takasaki.Đây là khóa đào tạo để nhìn lại các kỹ năng cơ bản với tư cách là một thành viên của xã hội sau khi gia nhập công ty, làm rõ những gì đã làm được và những gì chưa làm , và suy nghĩ về cách phát triển từ ngày mai trở đi.

閲覧数:78回0件のコメント

Comments


bottom of page