top of page

2023年2月6日に(株)山一製作所本社工場の社員さん、パートさんで工場美化活動を行いましたNhân viên đã cùng nhau cải tạo lại sàn nhà của công ty

更新日:2023年3月7日


床の油落とし→ヒビの修理→床のペンキ塗り→床のライン引き

いっぺんには難しいので日を分けて行います。

ありがとうございます☺️


これも『目安箱』(ご意見箱)の成果でしょうか!

Vì rất khó khăn để hoàn thành trong vòng một ngày, nên mọi người đã chia việc tu sửa lại sàn nhà thành các công đoạn :”Tẩy dầu trên sàn → Sửa chữa các vết nứt → Sơn sàn → Lót sàn ” và hoàn thành trong vòng vài ngày.

Cảm ơn mọi người đã chung tay.


Và đây cũng là thành quả của “hòm thư góp ý” !塗る前
塗った後
閲覧数:85回0件のコメント

Comments


bottom of page