top of page

群馬中小企業同友会2023年-新人社員研修会ー第二日目Hội thảo tập huấn cho nhân viên mới -năm 2023 ngày thứ 2

更新日:5月6日

研修会の内容:

・昨日の良かった点、気になった点、 今日の留意してほしい点を伝える

・自分が新社会人になった時に知っておきたかったことをお伝えします。

・社会人としての人間関係の大切さ

・2つの講義を実務にどう活かすか?気づきのシェアなど

・ブロックゲーム

・上手な仕事の進め方

・気づいた事、感じた事、 昨日決めた目標や目的を意識して過ごせたかなどを話し合う

Nội dung hội thảo:

・Những ưu điểm , nhược điểm của ngày hôm qua và điểm cần lưu ý ở ngày hôm nay

・Tôi muốn nói với bạn những gì tôi muốn biết khi tôi trở thành một thành viên mới của xã hội.

・Tầm quan trọng của các mối quan hệ với tư cách là một thành viên của xã hội

・Làm thế nào để sử dụng hai bài giảng trong thực tế? Chia sẻ nhận thức, v.v.

・Trò chơi

・Làm thế nào để làm việc hiệu quả

・Thảo luận về những gì bạn nhận thấy, cảm nhận và liệu bạn có thể dành thời gian ý thức về các mục tiêu và mục tiêu bạn đã quyết định ngày hôm qua hay không


閲覧数:43回0件のコメント
bottom of page